dil

İsviçre Dili

İsviçre’nin dört adet resmî dili vardır. Bunlar Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansçadır. Yalnızca üç dil federal yönetimde eşit konumdadır: Almanca, Fransızca, İtalyanca.

Ana dili olarak konuşma oranları şunlardır: %63 Almanca, %20 Fransızca, %6,5 İtalyanca, %0,5 Romansçadır.

Almanca konuşulan bölgeler yaklaşık doğu, kuzey ve merkezde; Fransızca konuşulan bölgeler batıda, İtalyanca konuşulan bölgeler güneyde; Romansça konuşulan bölgeler Graubünden’in doğusundadır.

Birlikte çalışalım

Aramıza katılmak ister misiniz?