İsviçre, eğitime önem veren bir topluma sahiptir. İsviçre’de eğitim sistemi okuldan okula değişiklik göstermektedir. Farklı bir eğitim sistemine sahip olan ülkenin ilkokul eğitim süresi 4 ile 6 yıl arasında değişmektedir. Eğitim kademeli olarak verilmekte ve dil anlamında da bazı okullar birinci, bazı okullar ise ikinci kademe örnek verilmek üzere okuldan okula değişen bir eğitim sistemine sahiptir. Genel olarak ilkokul hayatı zevklidir ve teorik dersler yerine daha çok sosyal hayatı tanıtmak gibi eğlenceli derslere sahiptir. Lise eğitimi ise ilkokulda olduğu gibi kademeli ve değişkenlik gösteren bir sisteme sahiptir. Her okul ve üniversite kendi sınavını kendi yapmaktadır. Liseler teknik ve uygulamalı derslere önem vermektedir. Birçok öğrenci üniversiteden önce meslek bölümünü belirlemiş olur. Üniversite giriş sınavları ise yine okuldan okula değişkenlik göstermektedir. Üniversite eğitimi 3 ile 5 yıl arasında olmaktadır. Adil bir eğitim sistemine sahip olan İsviçre’de her üniversitenin eğitim programı ve dersleri farklıdır. Mesleki eğitimler 3 veya 4 yıl sürmektedir. 2 yıl süren okullar azınlıktadır. Özellikle uygulamalı eğitimde birçok öğrenciye çıraklık eğitimi verilmektedir.

Sanat okullarına girmeden önce okula hazırlık süreci vardır. 10 hafta süren ön hazırlık eğitiminde öğrencilere seçtikleri bölüm hakkında eğitimler verilmektedir. Öğrenci, ön hazırlığın sonunda üniversiteye geçtiğinde daha üst seviyede bir eğitim almaktadır. Teorik bilgi ve uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin kariyer hayatı da gelişmektedir. Sosyal hayat ve spora dair dersler de verilmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin her konuda bilgi sahibi ve aktif bir birey olmaları sağlanmaktadır.