İsviçrede Yatırım Avantajları

İsviçre Avrupa ülkelerinden en fazla yatırımcı çeken ülkelerden biridir. İsviçre´de yatırımcılar için güçlü rekabetçi ekonomi, ekonomik bağımsızlık, İstikrarlı ekonomi ve toplumsal yapı, “Swiss Made” etiketi, Avrupalı şirketlerle işbirliği, global pazarda cazip vergi rakamları, çifte vergilendirmeden muaf finans enstrümanlarının kullanımı, vize ve oturma izinleri Ar-Ge ve İnovasyon projeleri, bilimsel parklar, nitelikli ve sürdürülebilir elemanlara erişim kolaylığı, teknopol yapı, kültürel uyum, bankacılıkta şeffaflık zengin ve karlı pazar olması yatırımcılar için İsviçre´yi daha cazip bir ülke haline getirmektedir. Türk şirketleri İsviçre´de ticaret hayatına başlamaları ile prestij, güvenilirlik, kalite, marka bilinirliği ve yüksek kar elde etmektedir.

İsviçre, kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu, bankacılık ve finans sektöründe dünya genelinde marka olmuş uluslararası arenada önemli bir konuma sahip ülkedir. İleri teknoloji ürün üretimi, bilgiye dayalı imalat, nitelikli iş gücü ve gelişmiş alt yapı olanaklarıyla dünyada rekabet gücü en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, 2018 yılında ülkemizden İsviçre´ye 1 milyar 733 milyon 463 bin 131 dolarlık ihracat yapılırken, ülkemize İsviçre´den 2 milyar 816 milyon 559 bin 972 dolarlık ithalat yapılmıştır.